петък, 3 юли 2015 г.

„Летни вечери край реката” на плаващата сцена на река Осъм от 13 до 17 юли

 Община Ловеч организира иновативно културно събитие „Летни вечери край реката” на плаващата сцена на река Осъм от 13.07. 2015 г. до 17.07.2015 г.
     Всяка вечер от 19,30 ч. свои концертни програми ще представят читалищата от селата Горан, Слатина, Абланица, Горно Павликене, Дренов, Дойренци, Чавдарци, Къкрина, Брестово, Пресяка и Абланица.
Събитията се провеждат за втора поредна година по устойчивост на проекта „Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето".Те са включени в Календара на културните събития на Община Ловеч за 2015 г. и в Програмата за развитие на читалищните дейности.
     През 2014 г. се проведе иновативното културно събитие „Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето” - „На гости в Ловешкия край“. На плаващата сцена на река Осъм свои концертни програми представиха самодейците от НЧ „Хр. Ботев - 1925 г.” - с. Лешница, НЧ „Хлевенец - 1919 г.” - с. Хлевене, НЧ „В. Левски - 1925 г.” - с. Умаревци, НЧ „Пробуда - 1926 г.” - с. Йоглав, НЧ „Просвета - 1927 г.” - с. Чавдарци, НЧ „Паисий - 1896 г.” - с. Александрово и НЧ „Полк. Ст. Едрев - 1895 г.” - с. Радювене.
     Проект "Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето", финансиран по ОПРР 2007-2013 на обща стойност 640 293 лева, в т.ч. съфинансиране от Община Ловеч 172 695 лв , е реализиран в периода 09.08.2011 – 09.08.2013 година в партньорство с Ловчанско читалище “НАУКА – 1870г.”  В изпълнението на проекта над 1000 любители и професионалисти творци намериха изява в проведените две иновативни културни събития. След приключване на проекта остават 17 диска с видеоматериали, съдържащи традиции и обичаи, част от богатото ни нематериално културно наследство, нефилмирани до сега, и 3 рекламни брошури. Културните институти, 12 читалища, детски градини, участници в проекта, получиха 7 комплекта сценични костюми, акордеон, дигитално пиано, стативи за рисуване, телени манекени, спортна настилка, детски игрални комплекти. Ловчанското читалище с финансовата подкрепа на проекта реализира нова куклена постановка за възрастни "На мегдана". Този продукт е осъществен с участието на професионалисти кукловоди и деца танцьори, съдържа потенциал да бъде развиван и обогатяван неограничено.
     През 2014 - 2015 г. на плаващата сцена свои концертни програми представят детските самодейни състави от гр. Ловеч и читалищата от Общината.


ПРОГРАМА
на иновативно културно събитие
„Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето” 2015 г.
Плаваща сцена на р. Осъм
„Летни вечери край реката”
       13.07.-17.07.2015 г.

13.07.2015 г.

19,30 ч. „На седянка в с. Горан“ - с участието на самодейците от НЧ „Христо Ботев-1927 г.“ - с. Горан
20.30 ч. „Разцъфтяват Слънчогледи над Осъма“ – концерт на фолклорна група „Слънчогледи“ към НЧ „Просвета-1901 г.“ - с. Слатина
14.07.2015 г.

19,30 ч. „С песните на с. Абланица“ – концерт на самодейците от НЧ „Светлина-1919 г.“- с. Абланица
20.30. ч. „На Бабин ден в с. Горно Павликене“ – представяне на обичая от самодейците на НЧ „Пробуда-1927 г.“ - с. Горно Павликене

15.07.2015 г.


19,30 ч.– „От корените към идното“ концерт на самодейците от НЧ „Пробуда-1927 г.“ - с. Дренов
20.15 ч. „Дойренски напеви“ - концерт на група за народни песни „Богдан Крачунов“ към НЧ „Просвета-1906 г.“ - с. Дойренци
21.00 ч. „Фолклорна палитра“ – с участието на детската група „Лъжанче“ при НЧ „Просвета-1927 г.” - с. Чавдарци

16.07.2015 г.

„Песни от селата на Деветашкото плато“ 

19,30 ч. Концерт на самодейците от НЧ „Васил Левски-1924 г.” - с. Къкрина
20.30 ч. - Концерт на самодейците от НЧ „Пробуда-1909 г.“ - с. Брестово
17.07.2015 г.

19,30 ч. „На гости в с. Пресяка“ – концерт на самодейците от НЧ „Христо Ботев-1928 г." - с. Пресяка
20.30 ч. „Минало, настояще, бъдеще“ – концерт на самодейците от НЧ ,,Напредък-1920 г.”- с. Баховица


Източник: Община ЛовечНяма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...